برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا سیاح

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا سیاح


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا سیاح

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا سیاح با عنوان ساخت نانو کامپوزیت فریت مس/ اکسید گرافن  احیاء شده به روش آبی - حرارتی و بررسی خواص ساختاری و نوری آن و با راهنمایی آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 ساعت 14 برگزار می گردد.

لطفا برای ورود به جلسه از طریق لینک  http://meeting.scu.ac.ir/physics و نرم افزار Adobe Connect اقدام نمایید