پایگاه های اطلاعاتی فارسی

کاربران برای استفاده از این پایگاههای اطلاعاتی میتوانند از داخل دانشگاه به طور مستقیم و از خارج دانشگاه با نصب vpnدسترسی داشته باشند

نشریه نوع منبع پوشش موضوعی دانلود فایل راهنما  
مقالات مجلات علمی- پژوهشی و علمی ترویجی داخل کشور همه حوزه های علوم  
مقالات همایش ها و کنفرانس ها  همه حوزه های علوم راهنمای کاربران برای دسترسی به منابع سیویلیکا خارج از محل دانشگاه
بانـک مقــالات علـوم اسـلامی و انســانی      
علوم اسلامی      
مقالات مجلات علمی-پژوهشی و
 علمی ترویجی داخل کشور 
همه حوزه های علوم