اداره خدمات عمومی

 

نام و نام خاوادگی: بابک مرادی

سمت: مسئول خدمات

تلفن تماس:3506

شرح وظایف: : نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی اعم از: تنظیف، تاسیسات، فضای سبز و همکاری در برگزاری هرچه بهتر آزمون ها در دانشکده علوم

نام و نام خاوادگی: رضا راهداری

سمت: کارمند تاسیسات

تلفن تماس:3506

نام و نام خاوادگی: ناصر مرادی

سمت:کارمند تاسیسات

تلفن تماس:3506

نام و نام خاوادگی: کاظم پابسته

سمت: کاررمند خدمات

تلفن تماس:3506

نام و نام خاوادگی: غلامرضا علاسوند

سمت: کارمند خدمات

تلفن تماس:3506

نام و نام خاوادگی: مسعود صافی

سمت: کارمند خدمات

تلفن تماس:3506

 

نام و نام خانوادگی:  عبدالنبی عفری

سمت: باغبان

تلفن تماس: 3506