تاریخچه دانشکده علوم

دانشکده علوم در سال 1349 تأسیس گردید و به طور رسمی از سال‌51-1350 در رشته های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی دانشجو پذیرفت. پس از گذشت پنج سال، یعنی در سال تحصیلی 56-1355 افزایش چشمگیری در تعداد اعضای هیأت علمی گروه‌ها به وجود آمد . از سال 1385 گروه ژنتیک به گروه های این دانشکده اضافه و از سال1389 گروه زمین شناسی از دانشکده علوم مجزا و به عنوان یک دانشکده مستقل شروع به کار کرد. .هم اکنون دانشکده علوم با 1400دانشجوی کارشناسی،266 دانشجوی کارشناسی ارشد و 134 دانشجوی دکتری به کار خود ادامه می دهد

در بدو تأسیس، ریاست دانشکده مرحوم دکتر پرویز تسلیمی بود.

ریاست دانشکده علوم از سال 1360 تا کنون:

 

دکتر عبدالرسول کاظم پور- دکتر مرتضس زرگر شوشتری - دکتر جواد عزیزیان- دکتر نوراله نژادصادقی- دکتر مرتضی زرگر شوشتری- دکتر محمدرعایایی - دکترعبدالرحیم چینی پرداز-دکتر احمدعلی معاضدی-دکتر مجتبی جعفرپور-دکتر منوچهر چیت سازان- دکتر منصور فربد- دکتر علیرضا کیاست- دکتر حسین معتمدی- دکتر داود افشار