مرکز رایانه

  

 

نام و نام خانوادگی: نسیم آصفی نژاد

 مسئول مرکز کامپیوتر و پرتال دانشکده علوم

شماره تماس داخلی: 3509

پست الکترونیکی: asefynejad.n@scu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: سید محمد افضلی

 متصدی امور رایانه ای

شماره تماس داخلی : 3509

پست الکترونیکی:afzalii@hotmail.com

 شرح خدمات:

1-دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می توانند از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 7:30 صبح لغایت 2 بعد از ظهر از مرکز کامپیوتر دانشکده استفاده نمایند.
2-کارمندان محترم دانشکده و اعضاء محترم هیات علمی  می توانند کامپیوتر های خود را جهت رفع عیوب نرم افزاری، سخت افزاری و تعویض قطعات پس از تکمیل فرم  درخواست تعمیرات کامپیوتر  در 2 نسخه به مرکز ارجاع دهند . 

3-ارائه وپشتیبانی آنتی ویروس  به اعضاء محترم هیات علمی و کارمندان محترم دانشکده علوم

4- پشتیبانی از برنامه اتوماسیون اداری در دانشکده

5-نگهداری و سرویس رایانه ها، پرینترها، اسکنرها و ویدئوپروژکتورهای موجود در دانشکده

6-به روز رسانی پرتال دانشکده

7-درخواست های مربوط به حساب کاربری (Dialer)    

8- پشتیبانی ایمیل دانشگاهی