رؤسای پیشین دانشکده علوم از سال 1350 تا کنون

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سال حضور تصویر
1  پرویز تسلیمی دکتری شیمی 1350-1353
2  ساسان رئیسی دکتری ریاضی 1353-1356
3 علی خالقی مقدم دکتری شیمی 1356
4  ابوالقاسم صالح جهرمی دکتری فیزیک 1356-1358
5  عبدالرسول کاظم پور دکتری شیمی 1358-1363
6  مرتضی زرگرشوشتری دکتری فیزیک

1363-1365

1372-1374

7  جواد عزیزیان دکتری شیمی 1365-1367
8  نورالله نژاد صادقی دکتری ریاضی 1367-1372
10 محمد رعایایی دکتری زیست شناسی 1374-1376
11 رحیم چینی پرداز دکتری آمار 1376-1380
12 احمدعلی معاضدی دکتری زیست شناسی 1381-1383
13 مجتبی جعفرپور دکتری فیزیک 1383-1386
14 منوچهر چیت سازان دکتری زمین شناسی 1386-1388
15 منصور فربد دکتری فیزیک 1388-1390
16 علیرضا کیاست دکتری شیمی 1390-1395
17 حسین معتمدی دکتری زیست شناسی 1395-1397
18 دکترایرج کاظمی نژاد دکتری فیزیک 1397-1398  
19 دکتر داود افشار دکتری فیزیک 1398-1401