معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

                               

  نام و نام خانوادگی:  دکتر سعادت رستگارزاده

گروه آموزشی:شیمی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی:rastegarz@scu.ac.ir