موجودی کتب و مجلات

 

کتاب های لاتین 18000 جلد
کتاب های فارسی 16700 جلد
پایان نامه ها 1945 جلد
مجلات لاتین 470 جلد
مجلات فارسی 37 جلد