کتابخانه دانشکده علوم

 

کتابخانه  دانشکده علوم اولین و قدیمی ترین کتابخانه دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد که زمانی  به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه به مراجعه کنندگان خدمات می داد . این کتابخانه یکی از بزرگترین و پراستفاده ترین کتابخانه  های دانشگاه محسوب می شود.
 
کارمندان کتابخانه
 
آقای محمدعلی طهماسبی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
به عنوان مدیر کتابخانه به تهیه و بررسی منابع مورد نیاز مراجعین شامل کتابهای فارسی  کتاب های لاتین منابع الکترونیکی مقالات پایگاه های اطلاعاتی می¬پردازد. 
راهنمای دانشجویان جهت رسیدن و استفاده از منابع مورد نیا و همکاری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در سامانه ایران داک و همانند جو از جمله وطایف ایشان می باشد.
 
خانم لیلا رشید زاده 
ایشان کارشناس امور پروشی هستند که در سرویس دهی میز امانت به مراجعین با کتابخانه همکاری دارند. 
 
آقای اسکنر نواسری
ایشان یکی از نیروهای زحمت کش کتابخانه هستند که در تمام امور در کتابخانه همکاری دارند.