تماس با اداره آموزش

 

برای ارتباط با آموزش دانشکده با شماره گیری تلفن های داخلی از طریق شماره های دانشگاه تماس بر قرار کنید.

تلفن های دانشگاه : 9_33226600_061

 

تلفن  های داخلی :

  • بخش آموزش کارشناسی

کارشناس مسئول آموزش جناب آقای ظاهری 3515

کارشناس رشته زیست شناسی جناب آقای عبادی  3512

کارشناس رشته شیمی جناب آقای صادقی 3513

کارشناس رشته فیزیک سرکار خانم ماکنالی 3512

دبیر خانه آموزش سرکار خانم سلطانی 3513

  • بخش تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی (آموزش) جناب آقای ناوک دزفولی 3514

کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی جناب آقای موسوی 3512

آدرس دانشکده علوم:

آدرس: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم
کد پستی: 6135743135