برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم اعظم پولاد زاده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم اعظم پولاد زاده


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم اعظم پولاد زاده

بسمه تعالی

 جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم اعظم پولاد زاده با عنوان بررسی تئوری خواص ساختاری و الکترونوری کمپلکس های همو و هترو لپتیک دی تیولن نیکل(II)، پالادیوم (II) و پلاتین (II) به عنوان سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ و با راهنمایی خانم دکتر سپیده سمیعی و استاد مشاور آقای دکتر ذبیح الله مهدوی فر در تاریخ چهارشنبه 99/11/29 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

لیتک ورودی به جلسه دفاع مجازی         http://meeting.scu.ac.ir/inorgchem

لطفا جهت شرکت در جلسه دفاع نرم افزار Adobe Connect  را نصب کنید و به عنوان مهمان وارد شوید.