اعضای هیات علمی

طاهره صداقت

طاهره صداقت

طاهره صداقت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33331042
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه شاکری ورنوسفادرانی عاملدار کردن سیلیکای متخلخل مغناطیسی با ترکیبات آلی قلع(IV) و ارزیابی خواص ضدباکتری و سمیت سلولی آنها کارشناسی ارشد
حمیده لطیفی صابر تثبیت کمپلکس های آلی قلع(IV) روی نانوساختار مغناطیسی UiO-66-NH2 وارزیابی اثر سمیت آنها بر سلول های سرطانی کارشناسی ارشد 1402/03/28
ابراهیمی-یحیی سنتز ، بررسی ساختار و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های دی اورگانو جدیدی از قلع(IV) با بنزوئیل استون هیدرازون ها کارشناسی ارشد 1393/11/01
امنه احمدی سنتز، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتری کمپلکس های مس(II)، نیکل(II) و روی(II) با پیریدوکسال فنیل تیوسمی کاربازون کارشناسی ارشد 1392/11/14
امنه احمدی سنتز نانوکامپوزیت های سیلیکا مزوپورس هسته-پوسته عاملدار شده با کمپلکس های شیف باز و مطالعه خواص کاتالیزوری و بیولوژیکی آنها دکتری 1398/11/05
مرجان امینیان سنتز و بررسی ساختار کمپلکس های آلی دو هسته ای قلع(IV) با لیگاندهای دی هیدرازون دکتری 1392/11/21
مریم بحرانی پور طراحی، سنتز، اصلاح پسا سنتزی و مطالعات نظری ترکیبات کوئوردیناسیون فلزات واسطه d10 بر پایه لیگاندهای دهنده ی گوگرد و نیتروژن و بررسی کاربرد آنها جهت حذف آلاینده های محیطی دکتری 1402/12/16
مهرنوش جلال زاده اصفهانی تثبیت پالادیوم بر روی نانوذرات سیلیکای مزوپورس عاملدار شده با بنزیمیدازول و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در واکنش سوزوکی کارشناسی ارشد 1399/11/26
فریبا جلیلیان سنتز و بررسی طیف سنجی کمپلکس‌های جدیدی از بوتیل و دی‌متیل قلع (IV) با لیگاندهای بازشیف‌ حاوی گروههای دهنده نیتروژن و اکسیژن کارشناسی ارشد 1386/01/01
سپیده جوانکی چهارلنگ سنتز، بررسی ساختاری و مطالعه ی خواص جذب رنگ بسپارهای روی و کادمیوم با آنیون های غیرکوئوردینه شونده و لیگاندهای انعطاف پذیر دهنده گوگرد کارشناسی ارشد 1400/07/18
علی جوبه طراحی، سنتز و بررسی ساختاری ترکیبات کوئوردیناسیون جیوه (II) با استفاده از لیگاندهای انعطاف پذیر با دهنده گوگرد کارشناسی ارشد 1399/06/23
راضیه حبیبی سنتز، شناسایی طی سنجی و بررسی رفتار گرمایی و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های دی اورگانو جدیدی از قلع (IV) با لیگاندهای باز شیف سه دندانه ای دارای حلقه پیریدین و دهنده نیتروژن و اکسیژن کارشناسی ارشد 1389/10/26
نسرین حسنکی سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی جدیدی از قلع(IV) با بازهای شیف مشتق شده از 2-آمینوبنزیمیدازول کارشناسی ارشد
اکرم دباغ سنتز، بررسی طیف سنجی و فعالیت ضدباکتری کمپلکس هایی از مس(II) و نیکل(II) با مشتقات 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازون و بازهای هتروسیکل کارشناسی ارشد 1392/11/15
محبوبه رحمانی سنتز نانوذرات اکسیدهای تنگستن و روی و بهبود خواص نوری آنها به منظور تخریب فوتوکاتالیزوری آلاینده های آلی موجود در آب و پساب های صنعتی دکتری 1397/12/04
محبوبه رحمانی سنتز و بررسی طیف‌سنجی کمپلکس‌های فلزی جدید با لیگاندهای چند دندانه‌ای حاوی گروه‌های دهنده نیتروژن و گوگرد کارشناسی ارشد 1384/01/01
فاطمه رخشان سنتز و شناسایی کمپلکس های سه تایی با باز های شیف حاصل از 3-هیدروکسی-2-نفتوئیک اسید هیدرازید کارشناسی ارشد 1397/12/06
علی زمانی سنتز و مطالعة طیف‌سنجی کمپلکس‌های آلی جدیدی از قلع (IV) با لیگاندهای باز شیف مشتق شده از دی‌تیوکاربازات‌ها کارشناسی ارشد 1386/01/01
زینب سعیداوی سنتز و بررسی کمپلکس های جدیدی از قلع(IV) با لیگاندهای هیدرازونی حاوی بنزیمیدازل کارشناسی ارشد 1395/11/27
زهرا شکوهی پور سنتز و ببرسی کمپلکس‌های دی‌اریل دی‌ایکس قلع با لیگاندهای بازشین شامل گرده‌های پیریدین کارشناسی ارشد 1387/01/01
لیلا طهماسبی سنتزو شناسایی وبررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکسهای جدیدی از قلع(IV) با مشتقات 2-فوران کربوکسیلیک اسید هیدرازون کارشناسی ارشد 1390/09/20
لیلا طهماسبی سنتز کمپلکس های فلزی شیف باز با بکارگیری نانوذرات سیلیکایی مزوپورس عامل دار شده و بررسی قابلیت آنها برای تثبیت آنزیم و فعالیت ضد باکتری دکتری
ظفریان چلویی-حمیدرضا سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های دو هسته ای قلع(IV) با بازهای شیف شامل اتم های دهنده اکسیژن، نیتروژن و گوگرد دکتری 1396/06/26
سهیلا عبائی سنتز، شناسایی و بررسی سمیت سلولی نانوذرات Fe3O4 عامل دار شده با کمپلکس های باز شیف کارشناسی ارشد 1400/11/20
ندا فهیم سنتز، شناسایی و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های هترولپتیک حاصل از 2Nو4-دی هیدروکسی بنزیلیدن)-3-هیدروکسی نفتالن-2-کربوهیدرازید کارشناسی ارشد 1394/11/03
سپیده قبادی نژاد سنتز و بررسی کمپلکس های آلی جدیدی از قلع(IV) با لیگاندهای باز شیف سه دندانه ای ONO دارای حلقه نفتالدهید کارشناسی ارشد 1392/03/11
زینب قریشوندی کول جازی سنتز، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری برخی کمپلکس های سه تایی عناصر واسطه با مشتقات بنزوئیل هیدرازون و بازهای هتروسیکل کارشناسی ارشد 1392/11/30
اعظم گلال زاده سنتز و بررسی ویژگی های طیفی، رفتار حرارتی و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های دی اورگانو جدیدی از قلع (IV) با مشتقات فنیل تیو سمی کاربازون کارشناسی ارشد 1389/11/19
کرم گودرزی سنتز و شناسایی کمپلکس‌های آلی جدیدی از قلع (IV) با مشتق دی‌تیوکارباماتa- آمینواسید کارشناسی ارشد 1384/01/01
شبنم محمدی بهبهانی زاده سنتز، بررسی ساختار و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های جدیدی از قلع(IV) با لیگاندهای باز شیف حاصل از 3-آمینو- 2-نفتول و بنزهیدرازید کارشناسی ارشد 1390/08/29
سعید منتی سنتز، شناسایی و بررسی ساختار کمپلکس‌های جدیدی از قلع(IV) با لیگاندهای بازشیف کارشناسی ارشد 1383/01/01
محمد ناصح سنتز، بررسی ساختار، فعالیت بیولوژیکی و رفتار حرارتی کمپلکس های آلی جدیدی از قلع(IV) با لیگاندهای بازشیف حاصل از دی کتون ها و انجام محاسبات تئوری برای برخی ترکیبات قلع دکتری 1391/04/07
نجارپور-نیره سنتز، بررسی ساختار و فعالیت ضدباکتری کمپلکس های آلی جدیدی از قلع(IV) با بازهای شیف حاصل از پیریدوکسال و مشتقات آمینوفنل کارشناسی ارشد 1393/11/07
مریم یوسفی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های جدیدی از Sn(IV) با بیس آروئیل هیدرازون های شامل دی فنیل آمین دکتری
مریم یوسفی سنتز، بررسی ساختار و فعالیت بیولوژیکی کمپلکس های دی اورگانو جدیدی از قلع(IV) با مشتقات 4-پیریدین کربوکسیلیک اسید هیدرازون کارشناسی ارشد 1391/11/04
شماره تماس: 061-33331042
پست الکترونیکی: