اعضای هیات علمی

محمد رعایائی اردکانی

محمد رعایائی اردکانی

محمد رعایائی اردکانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 3331045
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صبا احمدی جم بررسی فراوانی پاتوتیپ اشریشیاکلای انتروتوکسیژنیک عامل عفونت گوارشی کودکان در اهواز کارشناسی ارشد
حکیم جاید ازهر تعیین شیوع هپاتیت B به دو روش سرولوژیکی و مولکولی در ساکنان شهر ناصریه عراق کارشناسی ارشد 1400/12/11
حسین حوشی رشک مطالعه فراوانی بیماری بروسلوز در ساکنین شهر العماره عراق با روش الیزا وPCR کارشناسی ارشد
فاطمه خداجو بررسی عوامل عفونت باکتریایی زخم‌های ناشی از سوختگی، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تولید متالوبتالاکتاماز. کارشناسی ارشد
پریا دری اکبرابادی بررسی اثربخشی واکسن سینوفارم در افراد واکسینه شده در اهواز کارشناسی ارشد 1401/06/29
مرضیه دولتخواه بررسی خاصیت آنتی باکتریال کربن فعال، عسل و سرمه مغز و عصاره هیدروالکلی نعناع، رزماری، زیره و اکالیپتوس کارشناسی ارشد
زهره علی حسین بررسی عوامل عفونت ادراری کودکان و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک ها متداول در درمان این عفونت ها در استان ذی- قار عراق کارشناسی ارشد 1400/12/09
عبدالرحمن عبدالامیر محسن بررسی وفور ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی و دبیرستانی شهر ناصریه عراق و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها کارشناسی ارشد
شایسته نوین بررسی مکانیسم مقاومت به نیتروفورانتوئین در جدایه‌های اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری کارشناسی ارشد
سیاوش اتشگاهی بهینه‌سازی تولید اسید لاکتیک توسط سلول‌های تثبیت شده لاکتوباسیل کارشناسی ارشد 1385/01/01
هومان احسنی طراحی آزمایش الیزای رقابتی برای ردیابی پادتن ضدنوکلئوپروتئین ویروس آنفلوانزای جنس A کارشناسی ارشد 1392/11/12
شهلا احمدی تعیین هویت و بهینه سازی شرایط تولید آنتی بیوتیک برخی اکتینوباکترهای جداشده ازسواحل استان بوشهر کارشناسی ارشد 1396/12/09
مهشید اریا طراحی و ارزیابی الایزای تسخیرآنتی ژن برای ردیابی نوکلئوپروتئین ویروس آنفلوانزای جنس A کارشناسی ارشد 1394/06/30
رویا اکبریان دهکردی - بررسی سمیت حاد عصاره حاصل از باکتری سدوآلتروموناس پسیسیدیا سویه PG-01 ,PG-02و تاثیر ضد میکروبی این عصاره ها در عفونت تجربی موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/07/14
محمد آل زیاد اپیدمیولوژی ویبربوکلرا و مقاومت آنتی بیوتیکی آن در استان مثنی عراق کارشناسی ارشد 1398/11/30
آیه امین صفت بهینه سازی شرایط گوگردزدایی زیستی باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت کارشناسی ارشد 1389/06/30
فاطمه بیرانوند بررسی وفور لیستریا مونوسایتوژنز در مواد غذایی ونمونه های محیطی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در خوزستان کارشناسی ارشد
فاضله السادات بهرام پور تاثیر نانو ذرات Fe3O4 بر روی پروفایل پروتئینی باکتری سودوموناس آئروژینوزا سویه (ppsox4) کارشناسی ارشد 1391/11/28
انیسه پشتکوهیان باوی جداسازی و تعیین هویت برخی باکتری های نمک دوست از خلیج فارس و بررسی تولید بعضی از آنزیم های هیدرولیتیک خارج سلولی توسط آنها کارشناسی ارشد 1389/04/08
زهرا پورروخان‌گیاچلان جداسازی و شناسایی برخی از باکتری‌های تولیدکننده بهینه‌ساز و بهینه‌سازی فاکتورهای موثر بر تولید آن کارشناسی ارشد 1387/01/01
حمزوی-حسنا بررسی شیوع عفونت های گوارشی روتاویروسی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر شهر اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/07
خاج دزفولیان-مریم بررسی میزان شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی در شهر اهواز با استفاده از روش اوره آز سریع و PCR کارشناسی ارشد 1394/03/16
مریم سادات خجسته بررسی شیوع ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر اهواز با استفاده از روش های سرولوژی و ملکولی کارشناسی ارشد 1398/04/25
زهره خزایی بررسی میزان دفع بروسلا ابورتوس سویه RB51 از طریق شیر گاوهای واکسینه شده با واکسن RB51 کارشناسی ارشد 1390/04/01
اسماعیل داراب پور جداسازی و تعیین هویت برخی باکتری‌های مولد آنتی بیوتیک از مناطق شمالی خلیج فارس کارشناسی ارشد 1389/04/07
رویا دانش آذری جداسازی و شناسایی برخی مخمرهای تولید کننده ریبوفلاوین از منابع محیطی و تعیین بهترین سویه تولید کننده آن کارشناسی ارشد 1390/07/05
زهرا دریس بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری آسینتوباکتر بومانی در مراکز درمانی اهواز و ردیابی ژن پروتیین ایمنی زای اختصاصی غشا خارجی(Outer membran protein) با روش PCR. کارشناسی ارشد 1400/06/28
سیدسهیل رحمت ابادی جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی(آلفا نفتول ، آنتراسن ، فلوئورن)ازخاکهای کهنه آلوده به نفت مسجد سلیمان. کارشناسی ارشد 1392/02/07
عاطفه رشیدبوستانی امکان سنجی استفاده از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک برای تجزیه زیستی بعضی از آنتی بیوتیک های موجود در پساب ها کارشناسی ارشد 1400/06/30
راضیه رنجبر بررسی میزان آفلاتوکسین در غلات وارداتی و برنج های تولیدی استان خوزستان کارشناسی ارشد 1395/12/04
الهه زاده حسین قلی جداسازی و شناسایی باکتری‌های مواد لجن از کارخانجات نیشکر و بررسی تأثیر بیوسایدهای مختلف بر روی آنها کارشناسی ارشد 1385/01/01
عبداله سرقلی نوترکی بررسی وفور گونه های مختلف ویبریو در شیلات صید شده از خلیج فارس وحوضچه های پرورشی استان خوزستان کارشناسی ارشد
تهمینه سعادتی جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH) و بررسی میزان تاثیر این جدایه ها در جهت پاکسازی خاکهای آلوده به نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کارشناسی ارشد 1391/07/09
الهه سلطانی فرد بررسی تنوع مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان کارشناسی ارشد 1394/11/28
ندا سینایی غربالگری سویه مخمری مولد آتانول و تطبیق دادن آن با ملاس نیشکر در خوزستان بعنوان منبع کربن و انرژی کارشناسی ارشد 1385/01/01
سمیه سوری جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری های مولد آنتی بیوتیک از سواحل بندر بوشهر کارشناسی ارشد 1396/07/02
فاطمه شیخی جداسازی و شناسایی برخی ازمیکروارگانیسم های تولید کننده لاکاز از محیط و تعیین بهترین سویه تولید کننده کارشناسی ارشد 1390/06/27
فرهاد شفیعی جداسازی دو گونه دی آزوتروف Azospirillum از ریشه و ریزوسفر نیشکرهای خوزستان و بررسی فعالیت نیتروژنازی و تولید اکسین‌ توسط آنها کارشناسی ارشد 1385/01/01
روح اله شکوری فرد بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های کلبسیلا پنومونیه همراه با تعیین فراوانی ژنهای بتا لاکتامازی SHV-1 , TEM-1 با روش توپلکس PCR کارشناسی ارشد 1396/07/12
شمس سولاری -ستاره بررسی میزان آلودگی سبزیجات به سالمونلا انتریکا به روش کشت و اشریشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) به روش کشت و مولتی پلکس PCR در شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1393/12/02
میترا شوریان جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد اسیدلاکتیک از کارخانجات نیشکر و بررسی اثر چندین بیوساید رایج بر آنها کارشناسی ارشد 1385/01/01
مهدیه صانعی جداسازی و شناسایی باکتریهای متانوتروف از برخی مناطق نفت خیز خوزستان کارشناسی ارشد 1393/06/25
اعظم صفری جداسازی، غربالگری و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت از اکوسیستم دریای خزر و بهینه‌سازی شرایط تولید کارشناسی ارشد 1387/01/01
مهشید طحان بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری و تعیین مقاومت آن نسبت به کلاریترومایسین در بیماران دارای اختلالات گوارشی در شهر اهواز با استفاده از روش Real-time PCR کارشناسی ارشد 1398/06/27
زهرا عبودی بررسی شیوع کلستریدیوم دیفیسیل در شیرخواران شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/11/04
عزیزی-فاطمه تعیین گرو ه جدایه های اشرشیا کلی مولد اسهال در کودکان در شهر خرم آباد و ارزیابی حضور اشرشیا کلی O157:H7 در نمونه ها کارشناسی ارشد 1394/04/10
فاطمه یعقوبی زاده طراحی، بیان و ارزیابی عملکرد آنتی بادی مونوکلونال نوترکیب علیه SARS-CoV-2 انسانی دکتری
فاطمه یعقوبی زاده جداسازی و شناسایی باکتری های قادر به کاهش برخی از فلزات سنگین با محوریت سلنیوم از فاضلاب کارشناسی ارشد 1391/03/21
عندلیبی طاهر-حجت اله جداسازی و شناسایی لژیونلا از منابع آبی محیطی مختلف شهر اهواز با روش های کشت وPCR . کارشناسی ارشد 1394/06/30
محبوبه غلامی جداسازی و شناسایی باکتری های مسئول در تغییر و تبدیل زیستی رزین از خاک های آلوده به نفت در خوزستان کارشناسی ارشد 1390/07/19
سعیده فتاح زاده جداسازی و تعیین هویت اکتینومایست های تولید کننده آنتی بیوتیک از نواحی شمالی خلیج فارس کارشناسی ارشد
مهناز قلی پور شهرکی جداسازی و شناسایی برخی از سیانوباکتری های خلیج فارس و بررسی تولید بعضی از متابولیست ها یا قابلیت های متابولیسمی این جدایه ها کارشناسی ارشد 1389/06/28
راضیه کاشی ساز بررسی شیوع ویروس پاپیلومای انسانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز کارشناسی ارشد
الهام کانوری جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده ترکیب نفتی (تتراکوزان) از خاکهای آلوده به نفت گچساران. کارشناسی ارشد
کرمی-سحر جداسازی وشناسایی باکتری های پروبیوتیک از منابع مختلف و اثر آنها برکاهش کلسترول خون موشهای صحرایی کارشناسی ارشد 1393/11/07
کبری کوه نشین تهیه سویه نوترکیب مخمر حاوی ژن لاکاز کارشناسی ارشد 1392/07/16
سمیرا مجیدی جداسازی و تعیین هویت برخی از باکتریهای تولید کننده سلولاز از خلیج فارس کارشناسی ارشد 1389/06/28
مهیا محمدی زیناللو غیرفعالسازی فتودینامیکی لوکونوستوک مزنتروئیدس مولد پلی ساکاریدهای خارج سلولی به عنوان یک میکروارگانیسم مضر در صنعت نیشکر کارشناسی ارشد 1400/07/07
فاطمه محمودصالح جداسازی و شناسایی باکتری‌های کارآمد در تجزیه متیل ترشیاری بوتیل اتر((MTBE از فاضلاب پتروشیمی و خاک‌های آلوده به آن و بهینه سازی شرایط تجزیه این ماده توسط باکتری‌های جداسازی شده کارشناسی ارشد 1393/06/29
رویا مزروعی سبدانی جداسازی و تعیین هویت باسیلوسها از برخی نقاط خلیج فارس و بررسی تولید آنزیم لیپاز توسط آنها کارشناسی ارشد 1389/03/25
منیر ملائی یزدان اباد علیا جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده باگاس و بررسی توانایی آنها در تجزیه هیدروکربورهای آروماتیک کارشناسی ارشد 1386/01/01
مریم منادی جداسازی و تعیین هویت استرپتومایسسهای تولیدکننده آنتی بیوتیک از نواحی شمال غربی خلیج فارس کارشناسی ارشد 1393/06/26
ساناز مهدوی بروجردی بررسی فراوانی انواع پاتوتایپ های اشرشیاکلی موثر در عفونت های گوارشی کودکان در اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/29
پریا نهاوندی بررسی شیوع باکتری بروسلا در بیماران دارای علائم تب مالت مراجعه کننده به مراکز درمانی و آزمایشگاه های شهرستان دزفول کارشناسی ارشد 1399/12/14
علی نوری باغی بررسی امکان ایجاد حالت زنده اما غیر قابل کشت (VBNC) باکتری شیگلا و بررسی بیان برخی از ژن ها (IpaD,IpaH,16S) در این حالت . کارشناسی ارشد 1400/06/31
شماره تماس: 3331045
پست الکترونیکی: