برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عادل

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عادل


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عادل

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم عادل با عنوان ساخت نانوذرات مولتی فروئیک BI(1-X)YxFe(1-y)CuyO3 به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و دی الکتریکی آن ها و با راهنمایی  آقای دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی روز سه دشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1399 ساعت 16 برگزار می گردد.

لطفا جهت شرکت در جلسه مجازی دفاع اتز طریق لینک http://meeting.scu.ac.ir/physics  و نرم افزار Adobe Connect اقدام فرمایید.