برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شهبازی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شهبازی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شهبازی

بسمه تعالی

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه شهبازی با عنوان سنتز نانو ذرات لیپیدی جامد اصلاح شده با پلی اتیلن گلایکول استئارات حامل کورکومین استخراج شده از گیاه ریوند(Rheum ribes L) و با راهنمایی خانم دکتر الهام رستمی و اساتید مشاور خانم دکتر مریم کلاهی و آقای دکتر علیرضا کیاست روز چهارشنبه مورخ 99/11/30 ساعت 10 صبح برگزار می گردد..

لینک ورود به جلسه دفاع http://meeting.scu.ac.ir/shimi