يکشنبه, 28 مرداد 1397
منوی اصلی گروه فیزیک


اخبار

تابلو اعلانات
دسته بندي اخبار 
محاسبه ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری ،الکترونی و ترموالکتریکی ترکیب پاد پروو سکیت sicfe3 حسن جندلی 
استاد راهنما دکتر حمداله صالحی
کد خبر : ۱۲۷۸۰

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8