دوشنبه, 4 تير 1397
دکتر ترسلی

نام و نام خانوادگی: عباس ترسلی

سال تولد:1323

تحصیلات:دکتری شیمی آلی فلزی و مطالعات اسپکتروسکوپی

محل اخذ مدرک:دانشگاه لندن-انگلستان

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیکی:     tarassoli@scu.ac.ir   DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8