جمعه, 1 خرداد 1394 English          
 
دکتر ترسلی

نام و نام خانوادگی: عباس ترسلی

سال تولد:1323

تحصیلات:دکتری شیمی آلی فلزی و مطالعات اسپکتروسکوپی

محل اخذ مدرک:دانشگاه لندن-انگلستان

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیکی:     tarassoli@scu.ac.ir   دانشکده علوم،كارشناس پورتال :نسيم آصفي نژاد ،تلفن تماس 3509،ايميل :asefynejad.n@scu.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7