سه‌شنبه, 10 شهريور 1394

دکتر ترسلی


نام و نام خانوادگی: عباس ترسلی

سال تولد:1323

تحصیلات:دکتری شیمی آلی فلزی و مطالعات اسپکتروسکوپی

محل اخذ مدرک:دانشگاه لندن-انگلستان

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیکی:     tarassoli@scu.ac.ir   DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7