دوشنبه, 4 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد خانم فروغ قناد زاده
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 
ساعت : ۱۱:۲۸:۱۸
                                                      یسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فروغ قنادزاده با عنوان بررسی بیوسیستماتیکی جنس Psephellus Cass از تیره Asteraceae در ایران و با راهنمایی  دکتر محمدرضا پریشانی و استاد مشاور دکتر کاظم نگارش در تاریخ 97/3/12 ساعت 10 صبح در محل تالار فناوری دانشکده علوم برگزار می گردد.


بازگشت                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8