دوشنبه, 4 تير 1397
عنوان : برگزاری سمینار كارشناسی ارشد خانم زینب حردانی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ 
ساعت : ۹:۴:۲۸
                                               
                                                        بسمه تعالی
جلسه سمینار کارشناسی ارشد خانم زینب حردانی با عنوان مدلهای نظری برای فیزیک لیزر میدان فری با راهنمایبی دکتر محمد صبائیان  در تاریخ 96/3/2 ساعت 10 الی 12 در محل تالار فناوری دانشکده علوم برگزار می گردد.


بازگشت                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8