دوشنبه, 4 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد خانم اعظم كریمی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 
ساعت : ۸:۴۵:۵۷
بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم کریمی  با عنوان مطالعه ی دخالت گیرنده های موسکارینی کولینرژیک ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی در تخریب حافظه ی ناشی از نانو ذرات اکسید آهن در موش صحرایی نر بالغ و با راهنمایی دکتر لطف الله خواجه پور و استاد مشاور دکتر مهناز کسمتی در تاریخ 96/11/30 ساعت 12 تشکیل می گردد.بازگشت                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8