دوشنبه, 4 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد خانم پریسا كولیوندی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ 
ساعت : ۹:۴۵:۶

                                                        بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا کولیوندی با عنوان همسانه سازی بخش کد گذار ژن ODNaTx8 از Odonthobuthus در باکتری E.coli و با راهنمایی دکتر محمد شفیعی و دکتر حمید گله داری و استاد مشاور دکتر مریم نادری سورکی روز دوشنبه مورخ 96/11/2 ساعت 12:30 در تالار بینش دانشکده علوم برگزار می گردد.


بازگشت                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8