جمعه, 4 اسفند 1396
عنوان : جهت اطلاع از برنامه های درسی ، تقویم آموزشی و برنامه ها كلیك كنید !
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ 
ساعت : ۹:۲۳:۱۳
                                                                بسمه تعالی
دانشجویان گرامی جهت اطلاع از برنامه های درسی ، تقویم آموزشی ، برنامه ها و اطلاعیه های دیگر دانشکده به سایت  :
دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ها ، دانشکده علوم، امور آموزش مراجعه نمایید.
ضمنا جهت اطلاع از برنامه  درسی ، محل تشکیل کلاس ، زمان و مکان امتحان دروس ارائه شده :
دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده ها، گروه معارف مراجه نمایید .بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8