برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا عشیری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا عشیری


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا عشیری -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا عشیری با عنوان مطالعه ی بیوسیستماتیک گل خورک ماهیان (Oxudercinae) با تاکید بر ریخت شناسی، ریخت سنجی و بافت شناسی در خورهای دورق و زنگی(شمال غربی خلیج فارس) و با راهنمایی دکتر اشرف جزایری و اساتید مشاور دکتر مهران درست قول و دکتر محمد آخوند، روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر در محل تالار دانش دانشکده علوم برگزار می گردد.