برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا شریفی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا شریفی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا شریفی -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا شریفی با عنوان  بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی حذف سرب(II) و رگ سافرانین بوسیله برگ بوته ی لگجی و بهبود آن و با راهنمایی دکتر عبدالهادی فرخ نیا ، روز یک شنبه مورخ 31 شهریور 1398 ساعت 9 در محل تالار دانش دانشکده علوم برگزار می گردد