برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سکوربراوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سکوربراوی


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سکوربراوی -

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا سکوربراوی با عنوان چارچوب فلز-آلی روی(II) اصلاح شده با نانو ذرات نقره و رودیم: سنتز، شاسایی و بررسی کارآیی کاتالیزوری در تولید هیدروژن از آمونیا بوران و با راهنمایی دکتر زینب انصاری اصل و پروفسور محمد کوتی و استاد مشاور دکتر ولی الله نوبخت روز یکشبه مورخ 98/6/31 ساعت 9 صبح در محل تالار دانش دانشکده علوم برگزار می گردد.