برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم ندا مظاهری

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم ندا مظاهری


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم ندا مظاهری -

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم ندا مظاهری با عنوان بررسی ژنتیک مولکولی اختلالات عصبی - ماهیچه ای وراثتی بدون تشخیص به روش توالی یابی اگزوم و با راهنمایی دکتر حمید گله داری  و اساتید مشاور دکتر غلامرضا شریعتی و دکتر رضا معروفیان، روز یکشنبه مورخ 31 شهریورماه 1398 ساعت 8 صبح در محل تالار اندیشه دانشکده علوم  برگزار می گردد.