راهنمای ثبت نمرات

راهنمای ثبت نمرات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای ثبت نمرات دانلود (231.8k)

اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
حذف پزشکی زمان امتحانات دانلود (41.7k)
آخرین مهلت تحویل نمرات معرفی به استاد دانلود (95.3k)
وام زیارت عتبات98 دانلود (469.8k)
تقویم آموزشیسال تحصیلی99-98 دانلود (821.9k)
اطلاعیه برگزاری بازه تابستانی سال 1398 دانلود (319.2k)
اطلاعیه تمدید درخواست مهمانی و انتقالی دانلود (29.5k)
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 دانلود (30.0k)
معرفی راههای ارتباطی مدیریت خدمت آموزشی دانشگاه دانلود (287.4k)
معرفی دانشجویان نو ورود جهت دریافت تسهیلات دانلود (233.7k)
دانشجویان پسر فاقد کارت پایان خدمت دانلود (93.8k)
اطلاعیه سنوات ارفاقی مشمولین حوزه نظام وظیفه دانلود (45.6k)
اطلاعیه اخذ دو درس از گروه معارف اسلامی- خیلی فوری دانلود (17.0k)
اطلاعیه حذف و اضافه دانشجویان ورودی 98-97- فوری دانلود (129.5k)
ضوابط انظباتی برگزاری آزمون های نظری دانلود (227.7k)
طلاعیه پرداخت شهریه به صورت online) دانلود (23.5k)
شهریه دانشجویان غیر شبانه_20150518_105230 دانلود (15.5k)
راه اندازی سامانه خودکار اطلاع رسانی آموزش دانلود (155.8k)
دروس اختیاری پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی ورودی 95 به بعد دانلود (90.7k)
دانشگاه های ارائه دهنده مهمانی دانلود (2,397.8k)
حذف درس ورودی91 و92_20161102_091404 دانلود (15.4k)
حداکثر مهلت تحویل نمره درس پروژه دانلود (63.6k)
بخشنامه دروس اختیاری1 دانلود (47.7k)
انتقال و مهمانی دانشجویان دانلود (548.2k)
اطلاعیه رفع نقص پرونده ورودی 96 دانلود (23.1k)
اطلاعیه پرداخت شهریه و تمدید سنوات دانلود (498.6k)
اطلاعیه پذیرش دانشجو در ترم تابستان در واحدهای مختلف دانلود (165.7k)